NOTÍCIES

El passat 11 de juliol es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per a reduir la càrrega tributaria suportada pels contribuents del IRPF i altres mesures de caire econòmic.

La nova escala de retenció que es tindrà en compte per a calcular el tipus de retenció o ingrés a compte aplicable als rendiments del treball satisfets o abonats a partir del 1 d'agost, determinarà una rebaixa generalitzada del tipus de retenció.

Circular setembre

Dades de Contacte

   973 443 080
  Av. Pere III, 39 · 25600 BALAGUER (Lleida)

Segueixi'ns a les xarxes