NOTÍCIES

El passat 9 d'octubre, la Generalitat de Catalunya va publicar la Ordre EMO/311/2015, per la qual es van aprovar les bases reguladores per la concessió de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur majors de 45 anys al mercat laboral, s'obre la convocatòria per l'exercici 2015 i s'obre la convocatòria anticipada per l'exercici 2016.

Es podran beneficiar totes les persones físiques i jurídiques amb capacitat per contractar laboralment, amb centre de treball a Catalunya, a excepció de les empreses de les administracions públiques y les seves entitats dependents o vinculades, les empreses d'inserció i les empreses de treball temporal.

Convocatòria 2015: oberta des del 10/10/2015 fins al 30/11/2015

Convocatòria anticipada 2016: oberta des del 01/01/2016 fins al 30/11/2016

Veure terminis, requisits i actuacions

ORDEN EMO/311/2015

Dades de Contacte

   973 443 080
  Av. Pere III, 39 · 25600 BALAGUER (Lleida)

Segueixi'ns a les xarxes