NOTÍCIES

 

Els informem de les principals NOVETATS LABORALS i de la SEGURETAT SOCIAL incloses en la Llei de Pressupostos Generals per a 2016 i altres normes publicades recentment:

  • Les quanties del Salari Mínim Interprofessional per a 2016, s'estableixen en 655,20 euros / mes i 21,84 euros / dia, que representa un increment de l'1%.
  • Les bases màximes de cotització al règim general s'incrementen un 1% per a l'any 2016, sent de 3.642,00 € / mensuals o 121,40 € / dia. Les bases mínimes s'incrementaran en el mateix percentatge en què ha augmentat el SMI (1%).
  • Els treballadors AUTÒNOMS que, a 1 de gener 2016, tinguin 47 anys d'edat i cotitzen en el RETA per una base inferior a 1.945,80 € mensuals no podran triar una base de cotització superior a 1.964,70 €, llevat que exercitin la seva opció en aquest sentit abans del 30-06-2016. La base mínima dels autònoms s'incrementa aproximadament en un 1% (893,10 €)
  • Prorroga fins al 31-12-2016 les bonificacions en les cotitzacions per a les empreses, excloses les pertanyents al sector públic, dedicades a activitats enquadrades en els sectors de turisme, comerç vinculat al mateix i hostaleriaque generin activitat productiva en els mesos de febrer , març i de novembre de cada any i que iniciïn i / o mantinguin en alta durant aquests mesos l'ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu.

Descarregar Circular

 

Dades de Contacte

   973 443 080
  Av. Pere III, 39 · 25600 BALAGUER (Lleida)

Segueixi'ns a les xarxes